Norges indirekte lagring

Norge kan gjøre en forskjell

Takket være naturgitte omstendigheter og tidligere investeringer besitter Norge rundt 50 prosent av Europas magasinkapasitet. Tyskland hat liten lagringskapasitet. Selv i Alperegionen er den liten sammenlignet med Norge.

Diagramm_S11

Norges «indirekte lagring» er dessuten veldig klimavennlig, siden vannet i et vannkraftverk som regel ikke må hentes opp med pumpe for å brukes på nytt, noe som ville gitt betydelig energitap. I perioder med stor produksjon av sol- eller vindkraft kan Norge importere svært billig strøm fra utlandet, og spare vannet i sine magasiner. I perioder med lav produksjon av vindkraft kan Norge bruke sine reserver og eksportere kraft til høyere pris. Dermed kan overskytende sol- og vindkraft lagres og brukes senere. Ved å gjøre sin lagringskapasitet tilgjengelig kan Norge bidra til å erstatte store mengder fossil- og atomkraft i land som produserer vind- og solenergi.

Å tilby større mengder balansekraft vil kreve to tiltak: Kraftnettet, både kraftkablene til utlandet og Norges nett, må utbedres, og bruken av eksisterende vannkraftmagasiner må intensiveres. Dette siste betyr ikke bygging av nye damanlegg (1), men en aksept av hyppigere og/eller større variasjon i vannstanden i noen magasiner og i noen tilfeller i vassdragene nedenfor.

Selvsagt er Norges langringskapasitet bare en del av løsningen. For eksempel utvikler Tyskland andre fleksible energiressurser og ny lagringsteknologi. Men i overskuelig fremtid vil ingen storskala lagringsform være tilgjengelig til samme pris som lagring i vannkraftmagasiner.

Hva mer kan Norge bidra? 

Energieffektivisering: Hver kWh strøm som ikke brukes i Norge, kan brukes til å erstatte konvensjonell energi andre steder i Europa. Selv om det er gjort fremskritt, har Norge fortsatt enormt potensial for energisparing, særlig i bygningsmassen (i form av varmeisolasjon og mer effektiv oppvarming).

Økning av norsk fornybarproduksjon: Norge har svært gode vind-, vannkraft- og biomasseressurser, større og mer økonomisk lønnsomme enn i mange europeiske land. I deler av Norge er det lettere å integrere vindkraft i strømforsyningen enn de fleste steder i Europa. Hver kWh strøm Norge produserer gir oppspart vann i magasinene og kan erstatte konvensjonell strøm andre steder.

Elektrifisering av transport og oljeindustri: Nær 100 prosent av Norges elektriske kraft er fornybar, men da er ikke fossilt drivstoff brukt til transport og i offshoreindustrien regnet med. Elektrifisering av disse sektorene kan gi enorme reduksjoner i Norges karbonutslipp. Frykten for at ny fornybar kraftproduksjon skal gi «overkapasitet» er altså ubegrunnet.

————

(1) Eivind Solvang, Atle Harby, og  Ånund Killingtveit (2012), “Increasing Balance Power Capacity in Norwegian Hydroelectric Power Stations: A Preliminary Study of Specific Cases in Southern Norway,” SINTEF TR A7195; NVE (2011), “Økt installasjon i eksisterende vannkraftverk, Potensial og kostnader,” NVE report 10-2011.