Motivasjon

Fornybar energi: Nøkkelen til klimavern og en nødvendig investering i framtiden

Klimatiltak må være en prioritet. Vi må redusere risikoen for katastrofale konsekvenser for natur og samfunn til et minimum. Mange studier (1) bekrefter at fornybare energikilder og energieffektivisering er av avgjørende betydning for en dekarbonisering av kraftsektoren i Europa, og for en reduksjon av de store risikoene og miljømessige ødeleggelsene knyttet til bruken av konvensjonelle energikilder. Overgangen til høye andeler fornybar energi reduserer Europas avhengighet av energiimport, bidrar til økonomisk utvikling, og skaper arbeidsplasser både i produksjonssektoren og i lokalsamfunn. På lang sikt er fornybare energikilder den eneste farbare vei for oss å dekke våre energibehov. Bevaring av de globale økosystemene og dyrebare, begrensede naturressurser for framtidige generasjoner er også et etisk imperativ.

P1040521Les mer om…
Europas fornybarrevolusjon
Flexibilitetsutfordingen
Norges indirekte lagring
Synergier
Økonomiske fordeler
Miljømessige virkninger

——-

(1) Öko-Institut og Wuppertal Institute (2012): Power Section decarbonisation: metastudy